Bemutatkozunk - Olgáról...
Ezúttal a tanárt kérdezik.

Tanítvány: Ha jól sejtem, a tanárnő jobban szeret kérdéseket feltenni, mint azokra válaszolni.
Olga: De nem az óráimon. Hiszem, hogy a kérdésfeltevés legalább olyan fontos, mint a válaszadás, ezért arra bíztatom a tanítványaimat, hogy bátran kérdezzenek ők is - végtére is a kommunikáció erről szól.
Tanítvány: Kérem, mondjon pár szót a végzettségéről.
Olga: Budapesten, az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szereztem angol-orosz szakos tanári diplomát
Tanítvány: Az egyetem elvégzése óta tanítással foglalkozik?
Olga: Nem, pályakezdőként egy budapesti külkereskedelmi vállalatnál dolgoztam. Mielőtt 1978-ban Győrbe költöztem, álmomban sem fordult meg, hogy tanár legyek.
Tanítvány: Győrbe költözése óta hány munkahelye volt?
Olga: Tizenegy évig angolt és oroszt tanítottam a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán ( ma Széchenyi István Egyetem ). Ezután angol tanárként dolgoztam három és fél évig a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban. Az említett főállásaim mellett vállalati tanfolyamokat vezettem, fordítottam, tolmácsoltam. Ezt követően szabadúszó lettem ( főállású vállalkozó ), majd egy év múlva belekezdtünk családi vállalkozásunkba, az Olga nyelvtanodájába.
Tanítvány: Kapott-e valaha elismerést?
Olga: Plecsnikre, oklevelekre gondolsz, vagy visszajelzésre a tanítványaimtól?
Tanítvány: Is-is. Mi volt a legmagasabb hivatalos elismerés és a leghízelgőbb visszajelzés?
Olga: A vállalati tanfolyamokért miniszteri dicséretet kaptam, a tanítványok elismerő véleményéről pedig olvashatsz néhányat a "Rólunk mondták" rovatban.
Tanítvány: Tanárnő, beszélne egy kicsit tanári pályája kezdeteiről?
Olga: Mindenekelőtt meg kellett tanulnom tanítani. Beszélni egy nyelvet az egy dolog, de tanítani- teljesen más. Kora gyerekkorom óta maximalista voltam, O.K., ha úgy jobban tetszik: pedálgép, ezért érthető, hogy az első években több órát is eltöltöttem egyetlen foglalkozásra való felkészüléssel. Adott volt, amit az egyetemen elsajátítottam (ez volt az én "input"-om), nevezetesen tengernyi elméleti ismeret, beleértve a nyelvtörténetet, nyelvészetet, módszertant, irodalmat, kulturális vonatkozásokat, ezenkívül jól beszéltem angolul és oroszul. Azonban a tanár feladata nem abból áll, hogy a saját felhalmozott ismeretanyagát egy az egyben "betáplálja" a tanítványok memóriájába, ezért először is le kellett fordítanom az egészet "felhasználói" nyelvre. Egy szó, mint száz, ki kellett dolgoznom, hogyan, mi módon adjam le az anyagot úgy, hogy a tanítványok képesek legyenek hasznosítani az órán tanultakat.
Tanítvány: Öröme telik a nyelvtan tanításában?
Olga: A nyelvtan a legjobb szórakozás! Legalábbis számomra. Az angol igeidők a kedvencem. Persze soha nem "nyelvtanozgatok" öncélúan a diákjaimmal. Hosszadalmas magyarázatok helyett gyakorolják és szövegkörnyezetben használják a nyelvtani szerkezeteket. Nem az a célom, hogy elijesszem őket, ezért kerülöm a magasröptű nyelvtani kifejezések használatát. Ehelyett azt szeretném, ha "éreznék" az angol nyelv logikáját, és bizonyos szerkezeteket lépésről lépésre tennének magukévá.
Tanítvány: A nyelvtan után jöjjön egy kis matematika. Szeretném megkérdezni, hány órát tartott idáig?
Olga: Lássuk csak. Azt tudom, hogy körülbelül 28 éve tanítok, az annyi, mint 336 hónap Hetente átlagosan 25 óra, az havi 100 óra, vagyis...
Tanítvány: Nem semmi! 33 600 óra! Ez aztán a gyakorlat!
Olga: Mondjuk inkább: ez tény. A sokéves tapasztalat önmagában nem elég ahhoz, hogy valaki jó tanár legyen. Ellenkezőleg: a nagy gyakorlattal rendelkező tanárokkal, ha nem eléggé elhivatottak, előfordulhat, hogy tevékenységük monotonná válik, kiégnek.
Tanítvány: Ön szerint milyen a jó tanár?
Olga: A legszívesebben azokra a tanáraimra emlékezem, akik a következőknek megfeleltek: Saját tárgyukat nagyon tudták, szenvedélyesen szerették átadni tudásukat a tanítványaiknak, és végül, de nem utolsósorban, volt stílusuk. Egyszóval: karizmatikus egyéniségek voltak.
Tanítvány: Igaz az, hogy a tanároknak is kell tanulniuk?
Olga: Jó kérdés. Határozott igen helyett a válaszom a következő: A tanárnak nem feltétlenül "kell" tanulnia, de úgy gondolom, illik.
Tanítvány: Nem kell, de illik? Ezt nem értem.
Olga: Őszintén szólva, ha a tanár szert tett némi gyakorlatra, megteheti, hogy folyton ugyanazt az anyagot tanítja, ugyanazokat a könyveket, sőt módszereket használja a hosszú évek során. Semmi sem változik, legfeljebb a tanítványok cserélődnek időről időre. Azonban az igazán igényes profi tanár nyitott marad új dolgok befogadására és az állandó tanulás a lételemévé válik. Ami engem illet, túl önző vagyok ahhoz, hogy megelégedjek azzal, hogy állandóan önmagamat ismételgessem. Szeretem, ha örömöt találok abban, amit csinálok.
Tanítvány: Köszönöm az interjút.
Now the Teacher is answering ... !

Student: You prefer asking questions to answering them, right?
Olga: Not in my classes. I'm convinced that asking qusestions is as important as answering them, so I encourage my students to ask, too -after all, this is communication, isn't it?
Student: What about your qualifications?
Olga: I graduated from ELTE Budapest university as a teacher of English and Russian.
Student: Have you been teaching since you left university?
Olga: No, I started my career at a foreign trade company in Budapest. I hadn't even thought of being a teacher before I came to live in Győr in 1978.
Student: How many jobs have you had since you moved to Győr?
Olga: I worked at the Technical College for Transport and Telecommunication (the predecessor of present Széchenyi István University) for eleven years as a teacher of English and Russian. After that I taught English in Kazinczy Ferenc Secondary Grammar School for three and a half years. They were my full-time jobs. In addition I ran company courses, translated and interpreted. Then I became a freelance and a year later we started our family business: Olga nyelvtanodája.
Student: Have you ever received any acknowledgement?
Olga: Do yo mean decorations and certificates or feedback from my students?
Student: Both. What has been your highest official acknowledgement and the most flattering feedback?
Olga: Minister's Certificate of Achievement for company courses. As for the most aprecrating students feedback, you can find some in "Rólunk mondták" column...
Student: Say a few words about the beginning of your career as a teacher, please.
Olga: First of all I had to learn how to teach. Speaking languages is not the same as teaching them. I have always been a perfectionist since my childhood - you may think an'eager-beaver', so in the first years I spent several hours preparing for one single lesson. I had the 'input': a lot of theoretical knowledge, including the history of the language, linguistics, methodology, literrature, cultural relations,a good command of English and Russian. However a teacher's task is not just 'loading' his or her accumulated knowledge into the students' memory directly, that's why I had to translate it all into user's language, with one word I had to work out ways and tricks so that my students could make good use of what they acquired on the lessons.
Student: Do you enjoy teaching grammar?
Olga: Grammar is fun! For me, at least. My favourites are the English Tenses. Of course, I never teach pure grammar to my students. Instead of longish explanations I make them use and practise different grammatical structures in context. My aim is not to frighten my students away, so I avoid using sophisticated terminology. I'd rather they 'felt' the nature of English and acquired certain structures step by step.
Student: After this Grammar lesson what about some Mathematics? I wonder how many lessons you have held so far.
Olga: Well, I've been teaching for 28 years, say 336 months, 25 lessons a week on the average, that's 100 lessons a month is...
Student: Wow! 33,600 lessons! That's what I call experience!
Olga: This is just a fact. Experience can help but it isn't enough to make you a good teacher. On the contrary, experienced teachers can be exposed to monotony and getting burnt out if they are not devoted to their profession.
Student: What do you think makes a good teacher then?
Olga: My most memorable teachers could be described as follows: they were very good experts in their subjects, enthusiastic about handing their knowledge over to their students and last but not least they had a unique style, in short, they were charismatic.
Student: Is it true that teachers also have to learn?
Olga: This is a good question. Instead of saying 'yes' definitely, I'd rather say teachers don't necessarily 'have to' learn but I'm convinced they should.
Student: How do you mean teachers don't have to learn but they 'should'?
Olga: Frankly speaking, once you've obtained some experience you can go on teaching the same material, using the same books and even the same methods for long years. Nothing changes, only new students come from time to time. On the other hand, really demanding, devoted teachers are open to new ideas and continuous learning is a sine qua non for them. As for me I'm too egoistic to be content with repeating myself all the time. I want to enjoy what I do.
Student: Thank you for the interview.

Jelentkezés nyelvtanfolyamra
*/?>