Szülők figyelmébe - Általános iskolások
Az általános iskolások szülei általában azt kérik, hogy
  • beszéltessük a gyermeket, amennyiben ez nem megoldott az iskolai foglalkozásokon - (csoportos és egyéni), vagy
  • segítsünk az iskolai munkájában - (egyéni vagy csoportos) korrepetálás vagy felzárkóztatás, esetleg
  • készítsük fel a középiskolára egy második idegennyelv alapjainak elsajátításával - (egyéni és csoportos)
  • nyolcadik osztályosok esetében az alapfokú -ritkábban középfokú- nyelvvizsga letétele, vagy egy második idegen nyelv elkezdése a cél. (egyéni és csoportos)
Módszerek:
Nagyon fontosnak érezzük, hogy a korosztálynak megfelelő módszereket alkalmazzuk és az életkori sajátosságokat messzemenően figyelembe vegyük. A gyerekek csodálatosak, okosak, nyitottak az új ismeretek befogadására.

Időpontok:
A gyermekek elfoglaltságát (órarend, külön órák, edzés,úszás, tánc, stb) szem előtt tartva tűzzúk ki a foglalkozások időpontját.

Fizetési könnyítés:
  • kedvezményes óradíj
  • a tandíj befizetése nem egyösszegben, hanem 10 óránként történik

Jelentkezés nyelvtanfolyamra
*/?>